Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA PRZEMYSŁAWA WILANTA "HIPCIO"


1. Program szkolenia obejmuje okres od kwietnia do czerwca.                                          
   
Kurs prowadzony jest w okresach 3 miesięcznych.


2. Do 5-u lat, w zajęciach bierze udział rodzic lub opiekun prawny i dziecko. Dzieci starsze niż 5 lat uczestniczą w zajęciach samodzielnie. Rodzice dziecka starszego niż 5 lat mają możliwość skorzystania z pływalni wyłącznie po uiszczeniu dodatkowej opłaty.


3. Rodzice lub opiekunowie dzieci od 5 do 7 lat mają obowiązek doprowadzić i odebrać dziecko w miejsce rozpoczęcia zajęć. Rodzic ma prawo odebrać w kasie pływalni 20 min. darmowy karnet na czas przebrania i doprowadzenia uczestnika kursu na miejsce zajęć, oraz na czas odebrania dziecka z zajęć i ubranie się w szatni. W przypadku przekroczenia 20 min. należy uiścić opłatę wg. cennika CSR Słowianki. W czasie trwania zajęć rodzic lub opiekun dziecka bez ważnego biletu zobowiązany jest do opuszczenia pływalni.


4. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe wyłącznie:

a)   po opłaceniu kursu;

b) przedstawieniu wejściówki w kasie pływalni przed każdymi zajęciami;

 

5. Aktualny cennik zajęć: dzieci od 5 do 7 lat 9 zajęć 280 zł + 15 zł kaucji, dzieci od 3 m-cy do 4 lat 300 + 15 zł kaucji, w cenę kursu wchodzi udział w zajęciach, możliwość korzystania ze sprzętu pływackiego szkoły, oraz wypożyczenie pianki neoprenowej na zajęcia. Kaucja za karnet zostaje zwrócona po oddaniu karnetu w kasie pływalni.

 

6. Na elektronicznym karnecie jest 9x60min. Jeżeli kursant przebywa na pływalni dłużej niż 60 min. automatycznie pobrana zostanie kwota z karnetu za czas przekroczony w danym wejściu wg cennika CSR-Słowianka. Istnieje możliwość wyczerpania środków przed zakończeniem kursu w wyniku przedłużania pobytu na pływalni, w tym przypadku kursant jest zobowiązany do uiszczenia opłaty gotówką wg. cennika CSR-Słowianki. W przypadku niewykorzystania środków na karnecie po zakończeniu kursu, kursant ma prawo do wykorzystania środków z karnetu do czasu ważności wejściówki w godzinach otwarcia pływalni. Karnet kursu wiosennego ważny jest do  czerwca 2011r.

 

7.  Dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia, muszą być zaopatrzone w odpowiednie do pływania pieluchomajtki.


8. Podczas przebywania na obiekcie Słowianki, opiekun dziecka zobowiązany jest do: stosowania się do poleceń instruktorów, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zachowania szczególnej ostrożności i bezpośredniej opieki nad dzieckiem.

9.  Lekcja trwa 30 minut (do 5-u lat) lub 45 minut (powyżej 6-u lat). Czas przebywania na basenie wynosi 60 minut.


10. Dzieci uczestniczące w zajęciach szkoły pływania HIPCIO obejmuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zgodnie z regulaminem Słowianki.


11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach i tylko po uzgodnieniu z instruktorem istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie, wyłącznie na tym samym kursie.

12. Szkoła Pływania HIPCIO zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć z powodów od szkoły niezależnych.

13. Uczestników zajęć szkoły pływania HIPCIO obowiązuje regulamin pływalni CSR Słowianka.

 

 
 
 
                                                     2008 © hipcio.com.pl