Regulamin
Przy zakupie karnetu HIPCIO uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów CSR Słowianka.

Jednocześnie informujemy że zajęcia poniżej 3 roku życia nie mają charakteru nauki, jedynie zabaw i

ćwiczeń rodziców z dziećmi opisanymi w zakładce "program zajęć"

Zajęcia dla dzieci poniżej 3 roku życia nie posiadają wydzielonego basenu, z którego mogą

korzystać wyłącznie dzieci w tym wieku. W związku z tym zajęcia odbywają się w wydzielonej części

basenu ogólnodostępnego, którego parametry wody nie są dostosowane do niemowląt i małych

dzieci w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r. w sprawie wymagań jakim

powinna odpowiadać woda na pływalniach ( Dz.U. z 2015r., poz 2016).

Jednocześnie informujemy że basen w wydzielonej części zajęć spełnia wszystkie wymogi określone w

powyższym Rozporządzeniu dotyczące parametrów wody dla basenu ogólnodostępnego.


 
 
 
                                                     2008 © hipcio.com.pl