Osiągnięcia
W okresie wakacyjnym lipiec-sierpień 2007 Szkoła Pływania HIPCIO co tydzień prezentowała w Gazecie Lubuskiej „Wakacyjną Szkolę Pływania” – zobacz piszą o nas.2 czerwca 2007 r. Szkoła Pływania HIPCIO brała udział w „I krajowej Konferencji pływania niemowląt”. Patronatem honorowym konferencję byli: Pani Hanna Zdanowska - Wiceprezydent Miasta Łodzi oraz Pan Jerzy Telak - Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W konferencji wzięło udział ok. 60 osób z całej Polski. W trakcie jej trwania zostały zaprezentowane referaty plenarne (na zaproszenie organizatora) oraz indywidualne wystąpienia przedstawicieli szkół pływania niemowląt.

osiag3.jpg

Tematy wystąpień plenarnych:
 • Polskie Stowarzyszenie Pływania Niemowląt - cele i zadania statutowe Prezes PSPN mgr inż. Iwona Turant
 • Właściwości rozwojowe dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym
 • Prof. dr hab. Ewa Ziółkowska - Łajp
 • Adaptacja psychomotoryczna dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym do środowiska wodnego Prof. dr hab. Ewa Dybińska
 • Edukacyjne aspekty nauczania pływania niemowląt Dr Krzysztof Pietrusik
 • WOPR - organizacja polskich ratowników wodnych Prezes ZG WOPR mgr Jerzy Telak
 • Pływanie z małymi dziećmi - analiza badań konsumenckich Mgr Patryk Witczak

Tematy wystąpień indywidualnych:
 • Pływanie niemowląt i małych dzieci - promocja książki
 • Prezentacja Szkoły Pływania Toni – Wrocław Krystyna Antoniak-Lewandowska
 • Zanim pójdziecie na pływalnię Prezentacja Akademii Ruchu Magdaleny Dąbrowskiej-Gawrysiak – Warszawa Magdalena Dąbrowska-Gawrysiak
 • Zajęcia tematyczne Prezentacja Szkoły Pływania Wodne Hobby - Szczecin
 • Wioletta Szczepaniak
 • Pokaz lekcji pływania dla dzieci w wieku 3-4 lat Prezentacja Szkoły Pływania Wróbel&Wróblewski – Wrocław Sławomir Wróblewski
 • Zastosowanie pianek neoprenowych w zajęciach dla dzieci i niemowląt Prezentacja Szkoły Pływania Hipcio - Gorzów Wielkopolski Przemysław Wilant
 • Zajęcia dla niemowlat w szkole pływania Nasze Dziecko Prezentacja Szkoły Pływania Nasze Dziecko – Gdańsk Anna Poznańska

Szkoła Pływania HIPCIO brała udział w kursie Europejskiej Rady Resuscytacji BLS PROVIDER COURSE, który został przeprowadzony we współpracy z Polską Radą Resuscytacji i Łódzkim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Pan Przemek Wilant po ukończeniu kursu nabył umiejętność wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej u niemowląt, dzieci oraz osób dorosłych. Tekst z: www.pspn.orgW okresie luty-maj 2007 Szkoła była współorganizatorem hospitacji studentów 3 roku (specjalizacja ‘PŁYWANIE”) Instytutu Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp., w tematyce: „Adaptacja do środowiska wodnego dzieci w wieku od 3 m-ca do 4 lat”.
 


W roku 2007 braliśmy udział w projekcie Samorządu Województwa Lubuskiego „Promowanie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy sferą nauki i gospodarki w województwie lubuskim”

Od września 2006 r. do stycznia 2007 r. Szkoła Pływania HIPCIO brała udział w pracach grup partnerskich formule sieciowej w ramach projektu „Turystyka – wspólna sprawa”W 2006 r. Szkoła Pływania HIPCIO realizowała w Szkołach Podstawowych w Gorzowie Wlkp. „Bezpieczne wakacje nad wodą”. Celem programu było: Objęcie dzieci szkół podstawowych klas 1-6 edukacją i prewencją w zakresie bezpieczeństwa podczas wakacji w miejscach pobytu dzieci i młodzieży, w tym nad wodą. Dzięki programowi dzieci poznały znaki, którymi oznaczone są kąpieliska, dowiedziały się jak bezpiecznie się zachowywać i co robić w sytuacji zagrożenia nad wodą. Uczniowie wzięli udział w konkursie z nagrodami, każdy uczestnik programu dostał naklejkę.

osiag2.jpgW roku 2006 r. Europejskie Forum Właścicielek Firm przyjęło Agnieszke Czarniecką w poczet Członkiń Stowarzyszenia.
osiag1.jpg
 
 

We wrześniu 2006 r. Szkoła Pływania HIPCIO brała udział w konkursie Darboven Idee Grant 2006 organizowanym przez J.J. Darboven Poland.Dofinansowanie z Unii Europejskiej dla Szkoły Pływania HIPCIO :
- Fundusz strukturalny: ERDF Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006;
- Priorytet: Rozwój lokalny 3;
- Działanie: 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa;
- Nazwa projektu: „Zakup wyposażenia biura oraz zakup sprzętu do prowadzenia zajęć na basenie”

 7 czerwca 2004 r. Laureat konkursu „Pomysł na własny biznes” zorganizowany przez Lubuską Fundacje Zachodnie Centrum Gospodarcze przy finansowym wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsięwzięciu patronował prezydent miasta Gorzowa Wlkp. Tadeusza Jędrzejczaka. 
 
 
                                                     2008 © hipcio.com.pl